Term of Service | About Us | Get in Touch
Hot Deals & Special Promo
Home » Product » Vận Chuyển Miễn Phí! 1.25G Sợi Quang LC/SC 1G 1000 Căn Cứ Bidi 1310nm/1550nm 3Km/20Km wdm SFP Module

Vận Chuyển Miễn Phí! 1.25G Sợi Quang LC/SC 1G 1000 Căn Cứ Bidi 1310nm/1550nm 3Km/20Km wdm SFP Module

Vận Chuyển Miễn Phí! 1.25G Sợi Quang LC/SC 1G 1000 Căn Cứ Bidi 1310nm/1550nm 3Km/20Km wdm SFP Module

(Rating : 5.0 from 5 Review)

US $ 153.00 US $ 130.05 14% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product Vận Chuyển Miễn Phí! 1.25G Sợi Quang LC/SC 1G 1000 Căn Cứ Bidi 1310nm/1550nm 3Km/20Km wdm SFP Module are here :

Vận Chuyển Miễn Phí! 1.25G Sợi Quang LC/SC 1G 1000 Căn Cứ Bidi 1310nm/1550nm 3Km/20Km wdm SFP Module,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - Vận Chuyển Miễn Phí! 1.25G Sợi Quang LC/SC 1G 1000 Căn Cứ Bidi 1310nm/1550nm 3Km/20Km wdm SFP Module Image 2 - Vận Chuyển Miễn Phí! 1.25G Sợi Quang LC/SC 1G 1000 Căn Cứ Bidi 1310nm/1550nm 3Km/20Km wdm SFP Module Image 3 - Vận Chuyển Miễn Phí! 1.25G Sợi Quang LC/SC 1G 1000 Căn Cứ Bidi 1310nm/1550nm 3Km/20Km wdm SFP Module Image 4 - Vận Chuyển Miễn Phí! 1.25G Sợi Quang LC/SC 1G 1000 Căn Cứ Bidi 1310nm/1550nm 3Km/20Km wdm SFP Module

Other Products :

US $130.05